Phố - Trúc - Bạch hiện tại


Sen Vàng | Tin hot
Phố Trúc Bạch từng là nơi người Hà Nội nghĩ đến khi muốn tìm chỗ vui chơi. Nhưng đó chỉ là những gì diễn ra trước 21h ngày 6/3. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi