Sau 3 lần kiểm tra, BN 17 sắp đủ tiêu chuẩn RA VIỆN


Sen Vàng | Tin hot
Bệnh nhân thứ 17 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần lượt vào ngày 19/3, 22/3 và 24/3), đủ tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh và xuất viện. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi