Nhà đài ĐÃ XIN LỖI nhưng bằng 1 bình luận rất SƠ SÀI


Sen Vàng | Tin hot
Người Việt tiếp tục phẫn nộ vì nhà đài này chỉ đính chính bằng một bình luận sơ sài. #ApologizeToVietNam
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi