Bất chấp lệnh đóng cửa, người dân Hà Nội vẫn VÔ TƯ ăn nhậu


Sen Vàng | Tin hot
Bỏ qua khuyến cáo không tụ tập đông người, người dân Hà Nội vẫn kéo đến các tụ điểm ăn uống từ tối cho đến khuya. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi