Mỗi bệnh nhân sẽ chỉ được 1 NGƯỜI CHĂM SÓC kể từ 01/04/2020


Sen Vàng | Tin hot
Trong công văn đáng chú ý là nội dung, các bệnh viện ở TP.HCM tạm ngừng cho thăm bệnh bắt đầu từ ngày 01/04/2010. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi