Loạt bằng chứng Vũ Khắc Tiệp đã check-in nhiều nơi trong 14 ngày


Sen Vàng | Tin hot
Mặc dù khẳng đinh, bản thân có ở nhà trong 14 ngày, tuy nhiên, một loạt bằng chứng đã được dân mạng tìm ra cho thấy anh đã đi nhiều nơi.
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi