Lên tiếng XIN LỖI và hứa sẽ thận trọng hơn


Sen Vàng | Tin hot
Đến ngày hôm nay, trên website của mình, họ đã chính thức lên tiếng về phóng sự của mình. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi