Khách hàng hắt hơi vào tiếp viên hàng không khi phải chờ lâu


Sen Vàng | Tin hot
Khi phải chờ đợi quá lâu, nữ hành khách nói trên đã ho vào một tiếp viên hàng không và một số thành viên khác của phi hành đoàn đã buộc phải can thiệp để ngăn cản.
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi