MC Quyền Linh dùng 200 tỷ tiền túi xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng


Sen Vàng | Tin hot
MC Quyền Linh là người lên ý tưởng, đầu tư tiền của lẫn công sức để xây dựng Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên tại tỉnh Sóc Trăng. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi