Cảnh sát TBN đàn hát cổ vũ người dân bị phong tỏa


Sen Vàng | Tin hot
Nhằm khích lệ tinh thần người dân bị phong tỏa, một số cảnh sát ở TBN đã có hành động vô cùng ý nghĩa. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi