Đây sẽ là bức ảnh khiến triệu người BẬT KHÓC


Sen Vàng | Tin hot
Đây là hình ảnh các tình nguyện viên, nhân viên bất chấp ngủ, chỉ tranh thủ chợp mắt để lại tiếp tục nhiệm vụ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi